Reklamacja

Chcesz zgłosić reklamację?

Przed wysłaniem produktu, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami - ustalimy możliwość rozwiązania sprawy zdalnie, bez konieczności odsyłania urządzenia!

Serdecznie prosimy wyczyścić produkt przed jego reklamacją. W tym celu prosimy o usunięcie wszelkich zabrudzeń oraz zanieczyszczeń. Jeśli to możliwe, prosimy o umieszczenie produktu w oryginalnym opakowaniu.

Nadanie przesyłki na inny adres może skutkować nieodebraniem przesyłki lub wydłużeniem procesu potrzebnego na rozpatrzenie zgłoszenia.
Dziękujemy za współpracę i zrozumienie.

Tel: 22 243 17 17
e-mail: orllo@orllo.pl

Wypełnij poniższy formularz, potwierdź przyciskiem "Wyślij", a następnie nadaj przesyłkę na adres: ORLLO Dział Reklamacji
Ul. Panoramy 70
03-990 Warszawa

+ Dodaj produkt - Usuń produkt

Odsyłane elementy:


Jeżeli Twojego produktu nie ma na liście to:

- wybierz/wyszukaj z listy "inny"

- możesz pobrać tradycyjny formularz w formie PDF i wysłać go razem z przesyłką na powyżej podany adres:
POBIERZ FORMULARZ

Copyright © by ORLLO. Wszelkie prawa zastrzeżone.