logo menu
8:00 - 17:00 pon - pt
Zadzwoń: 22 243 17 17
Zapytaj na czacie Napisz e-mail orllo@orllo.pl

Polityka prywatności sklepu internetowego ORLLO.pl

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego Orllo.pl jest skierowana do użytkowników sklepu internetowego oraz użytkowników kont i profili w sieciach społecznościowych prowadzonych przez ORLLO  (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez użytkownika niniejszej polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług sklepu internetowego, w tym składania zamówień.
 2. Regulamin sklepu internetowego jest dostępny pod następującym adresem: www.orllo.pl/regulamin
 3. Polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu sklepu internetowego, a znajdujące się w regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej polityki prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej polityce prywatności zdefiniowane inaczej.
 4. Administratorem danych osobowych użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., , poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest usługodawca, tj. Orllo Irena Bojko z siedzibą w Warszawie, adres: 03-043 Warszawa, ul. Żeglugi Wiślanej 8/24, NIP: 599 235 54 98, REGON: 146303782; e-mail: orllo@orllo.pl; telefon: 22 243 17 17
 5. Administratorem danych osobowych kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest usługodawca, tj. przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy pod marką Orllo Electronics, korzystający ze sklepu internetowego w celu zaproszenia użytkowników do zawierania umów sprzedaży.
 6. Akceptacja niniejszej polityki prywatności oraz regulaminu sklepu internetowego jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych do realizacji zamówienia.


II. Zbierane dane

 1. Użytkownik może przeglądać sklep internetowy, konta w mediach społecznościowych oraz korzystać z wszystkich kanałów komunikacji bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

 

A. Dane w celu realizacji zamówienia

 1. Zgodnie z regulaminem, warunkiem złożenia zamówienia przez użytkownika jest m.in. podanie danych użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia przez użytkownika, gdyż usługodawca nie będzie miał możliwości przyjęcia zamówienia i skontaktowania się z użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia oraz ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar.
 2. Usługodawca oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, nick, telefon kontaktowy, adres dostawy towaru, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie.
 3. Usługodawca zbiera dane użytkownika w celu zawarcia z użytkownikiem umowy o świadczenie usług i w związku z wykonywaniem tej umowy.
 4. Rejestracja konta wymaga od użytkownika podania loginu oraz hasła zabezpieczającego konto. W haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.
 5. Login i hasło są poufne i winny być strzeżone przez użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez użytkownika.

B. Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze sklepu internetowego oraz czatu w sklepie, Messengera Facebooka oraz pozostałych kont w mediach społecznościowych automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć użytkownika, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon, a także Messengera Facebooka.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania strony internetowej sklepu internetowego.
  2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika, co umożliwia m.in.:a) podnoszenie jakości usługi, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów,c) tworzenie statystyk oglądalności,d) śledzenie preferencji użytkownika,e) utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika.
  2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu użytkownika.
  2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika.
  2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez użytkownika przeglądarki.
  2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez użytkownika przeglądarki.
  2.6. Usługodawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych sklepu internetowego oraz danych demograficznych użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.
 4. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.
 5. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies użytkownik będzie traktowany jako użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.


III. Wykorzystanie danych

 1. Dane podane przez użytkownika usługodawca wykorzystuje do:
  a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi użytkownika,
  b) realizacji zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar,
  c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań użytkowników,
  d) wsparcia, realizacji procesów płatności,
  e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług sklepu internetowego,
  f) prowadzenia działań marketingowych.
 2. W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej klauzuli), dane użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez usługodawcę – w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych.
 3. W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez usługodawcę -  wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu.  Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w sklepie internetowym, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, do personalizacji zawartości sklepu internetowego oraz do celów wskazanych w pkt. II.B, powyżej.
 5. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą użytkowników zamieszczających komentarze, mogą zostać użyte w celu promocji sklepu internetowego.
 6. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt użytkownika z pracownikiem/konsultantem usługodawcy, w tym poprzez infolinię, , są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem i udzielenia pomocy użytkownikowi.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników odwiedzających sklep internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów sklep internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu internetowego.
 8. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego konta. W przypadku użytkownika, który nie ma zarejestrowanego konta, odwołanie zgody może nastąpić w wiadomości e-mail lub telefonicznie poprzez kontakt z obsługą sklepu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników.
 10. W reklamach zamieszczanych w sklepie internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 11. W przypadku założenia w przyszłości indywidualnego konta w sklepie internetowym orllo.pl  historia dokonywanych zakupów będzie dostępna dla klienta w utworzonym koncie, zaś identyfikacja użytkownika nastąpi na podstawie adresu e-mail.
 12.  Aby wycofać  zgodę na zapisywanie historii zamówień należy przesłać swoje żądanie na adres e-mail sprzedawcy lub skorzystać z Infolinii.
 13. W momencie wycofanie zgody na zapisywanie historii zamówień, historia zamówień nie będzie przypisywana do adresu e-mail lub konta założonego w sklepie internetowym.


IV. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i udostępnienie danych  

 1. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania sklepem internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar.

 

V. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Z chwilą zaakceptowania przez użytkownika zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w sklepie internetowym przy użyciu hasła oraz loginu. Usługodawca zastrzegaja sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


VI. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Usługodawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego konta w inny sposób.
 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić usługodawcę o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego.
 5. Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a serwerem sklepu internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący sklep internetowy. Informacja wysyłana z serwera sklepu internetowego do użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.


VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Usługodawca, które zostały zamieszczone w sklepie internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
 2. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej polityce prywatności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości sklepu internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do sklepu internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie pkt. VIII. 3 niniejszej polityki prywatności.

 

VIII. Sieć społecznościowa

 1. W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, YouTube („Social Plugins”).
 2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie  przeglądarka użytkownika połączy użytkownika bezpośrednio z tym serwisem.
 3. Jeśli podczas wizyty w sklepie internetowym użytkownik sklepu internetowego kliknie na wybrany link,  dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania sklepu internetowego użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu sklepu internetowego oraz zapisania tego faktu na  koncie użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.
 4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę użytkownik kliknie podczas odwiedzin sklepu internetowego. Komentarz opublikowany na stronach sklepu internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli użytkownik opublikuje  komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.
 5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności użytkowników i które użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.
IX. Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej ,,Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

 1. Zakres stosowania
 • Informacje dotyczące rejestracji,  które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
 • Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
 • Aplikacja mobilna wymaga  zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.
 1. Wykorzystanie informacji
 • Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązanymi stronami trzecimi.
 1. Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

 2. Przechowywanie i wymiana informacji
 • Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.

IX. Kontakt

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na adres sklepu internetowego wskazany w regulaminie sklepu internetowego lub niniejszej polityce prywatności.
 2. Zasady określone w polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany polityki prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty sklepu internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie sklepu internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany polityki prywatności mają na celu dostosowanie treści polityki prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi użytkownika o każdorazowej zmianie regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany usługodawcy przez użytkownika. Usługodawca powiadomi użytkownika o każdorazowej zmianie polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany usługodawcy przez użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez użytkownika). Użytkownicy i kupujący będą związani postanowieniami nowej polityki prywatności, o ile nie wypowiedzą polityki prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie polityki prywatności. Zmiana polityki prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do umów sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar, nie zmienia treści umów sprzedaży zawartych przed zmianą polityki prywatności oraz w związku z zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą polityki prywatności.
Witryna Orllo.pl używa plików cookies (ciasteczek). Możesz wyłączyć zapisywanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak wtedy niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo. Więcej >>